Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 14.03.2012
Дата публікації 14.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Агроінформсервіс"
Юридична адреса* 14038, м. Чернігів, пр-кт Перемоги, 129
Керівник* Осипенко Юрій Іванович - Голова правління. Тел: 0462236413
E-mail* office@tehnoteks.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
14 березня 2012 року від Національного депозитарію України отримано зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ «Агроінформсервіс». Згідно даних реєстру Товариство дізналось про те, що відбулися зміни у складі осіб, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій у статутному капіталі Товариства, а саме:
1. Акціонер – фізична особа відчужила пакет акцій у розмірі 97315 простих іменних акцій, що становить 42,7788% від статутного капіталу товариства. Таким чином, після проведення зазначеної операції фізична особа не володіє простими іменними акціями товариства.
2. Акціонер – фізична особа придбала пакет акцій у розмірі 97315 простих іменних акцій, що становить 42,7788% від статутного капіталу товариства. Таким чином, після проведення зазначеної операції фізична особа володіє 97 688 простими іменними акціями товариства, що становить 42,9428% від статутного капіталу товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Осипенко Юрій Іванович