Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Дата здійснення дії: 28.12.2011
Дата публікації 29.12.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Агроінформсервіс"
Юридична адреса* 14038, м. Чернігів, пр-кт Перемоги, 129
Керівник* Осипенко Юрій Іванович - Голова правління. Тел: 0462236413
E-mail* office@tehnoteks.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Агроінформсервіс», які відбулись 28.12.2011 за адресою: 14038, м. Чернігів, пр-кт Перемоги, 129, прийнято рішення про перетворення відкритого акціонерного товариства «Агроінформсервіс» у товариство з обмеженою відповідальністю «Агроінформсервіс», проведення необхідних дій по обміну акцій акціонерів на частки в статутному капіталі в товаристві створеного шляхом перетворення, та/або викупу акцій.
Статутний капітал ТОВ «Агроінформсервіс» відповідатиме статутному капіталу ВАТ «Агроінформсервіс» та становитиме 56 871, 00 грн.
Відповідно до чинного законодавства розмір акцій акціонера як у гривнях так і у відсотках в статутному капіталі ВАТ «Агроінформсервіс» відповідатиме розміру частки як у гривнях, так і у відсотках в статутному капіталі ТОВ «Агроінформсервіс».
Обмін акцій у статутному капіталі відкритого акціонерного товариства «Агроінформсервіс», що реорганізується, на частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінформсервіс» здійснюється в два етапи.
Перший етап починається 28 грудня 2011 року та закінчується в день, що передує дню проведення установчих зборів правонаступника. Протягом цього періоду акціонер в обмін на сертифікат акцій отримує письмову гарантію (зобов'язання) щодо обміну акцій в статутному фонді (капіталу) ВАТ «Агроінформсервіс» на частку в статутному капіталі TOB «Агроінформсервіс». Обмін акцій ВАТ «Агроінформсервіс» на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному фонді TOB «Агроінформсервіс» підтверджується звітом, який затверджується підписами та печатками товариства, яке прийняло рішення про реорганізацію. Звіт міститиме інформацію щодо фактичних дат початку і закінчення обміну, кількості акцій, на які видані письмові зобов'язання, кількості акцій, на які не були видані письмові зобов'язання, із зазначенням причин, відсутності претензій з боку кредиторів. Даний звіт буде затверджений наступними загальними зборами акціонерів ВАТ «Агроінформсервіс». Для обміну акцій на письмову гарантію потрібно надати письмову заяву на ім'я голови комісії з припинення за адресою товариства. Письмова гарантія (зобов'язання) видається на суму що дорівнює загальній номінальній вартості акцій акціонера, при цьому відсоток акцій у акціонера у ВАТ «Агроінформсервіс» відповідає відсотку часток в TOB «Агроінформсервіс».
Другий етап, розпочинається з дня державної реєстрації правонаступника. При цьому відбуватиметься обмін письмової гарантії (зобов'язання) на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінформсервіс». Учаснику товариства видається свідоцтво на право власності на частку. В свідоцтві зазначається найменування учасника, код ЄДРПОУ та відсоток частки в статутному капіталі TOB «Агроінформсервіс». Даний термін займе не більше десяти днів. Після затвердження статуту та реєстрації TOB «Агроінформсервіс» обмін акцій на частки в статутному капіталі вважатиметься закінченим.
У випадку, якщо акціонери зареєструвались на зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію товариства, то ці акціонери мають право звернутись до товариства з письмовою заявою про викуп належних їм акцій. Заява (вимога) про викуп акцій надається на адресу товариства протягом 30 днів з дати прийняття рішення про перетворення відкритого акціонерного товариства «Агроінформсервіс» у товариство з обмеженою відповідальністю «Агроінформсервіс»
Протягом 30 днів з дати надходження заяви акціонера про викуп акцій товариство здійснює викуп акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

За прийняття даного рішення проголосували:
“За” - 214 584 голосів, що становить 100 % від голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах.
“Проти” - немає

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Осипенко Юрій Іванович