Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Відкрите акціонерне товариство "Агроінформсервіс" - 00915219

Регулярна інформація за 2004 рік
Дата розміщення: 04.12.2006

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Супровідний лист до звіту Переглянути
Інформація про емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб Переглянути
Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про облігації емітента. Процентні облігації Переглянути
Інформація про облігації емітента. Дисконтні облігації Переглянути
Інформація про облігації емітента. Цільові (безпроцентні) облігації Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Баланс підприємства Переглянути
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Переглянути